Арсенал Ваших можливостей! Українською in English

тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77

Про нас Консультації Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Відділ корпоративних правовідносин та цінних паперів

забезпечує надання наступних видів юридичних послуг:

1) консультації з питань, пов'язаних із створенням підприємств (господарських товариств, унітарних підприємств, виробничих кооперативів та інших організаційних форм), розробки оптимальної моделі корпоративного управління та контролю;

2) консультації з питань застосування законодавства про цінні папери;

3) консультації з питань застосування законодавства, що регулює корпоративні відносини;

4) організація та проведення установчих/загальних зборів учасників (акціонерів) товариства;

5) підготовка проектів локальних нормативних актів підприємства (установчі документи, внутрішні положення тощо);

6) юридичний супровід реєстрації первинного та наступних випусків акцій, облігацій тощо;

7) юридичний супровід процедури дематеріалізації  акцій (переведення їх у бездокументарну форму існування);

8) юридичний супровід реорганізації та ліквідації підприємства, в тому числі в процедурі банкрутства;

9) юридичний супровід операцій з акціями та облігаціями товариства;

10) консультування з питань розкриття на фондовому ринку регулярної та особливої інформації про акціонерні товариства;

11) представництво інтересів клієнта в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 
Про нас Консультації Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Контакы вул. Немировича-Данченка, 14/13
Київ, Україна 01133
тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77
E-mail: general@arsenal-lf.com.ua


© Юридична компанія «Арсенал», 1996-2020
Розроблено у «White Studio»