Арсенал Ваших можливостей! Українською in English

тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Щодо форми договору купівлі-продажу акцій

Питання щодо форми договору купівлі-продажу акцій регламентується п. 3. ст. 165, п. 7 ст. 179, п. 3 ст. 359 Господарського Кодексу України та п. 2 ст. 195, ст. 639, п. 4 ст. 656 Цивільного кодексу України.

Відповідно до п. 3 ст. 165 Господарського кодексу України операції купівлі-продажу цінних паперів здійснюють їх емітенти, власники, а також торговці цінними паперами - посередники у сфері випуску та обігу цінних паперів. Види та порядок здійснення зазначеної діяльності визначаються цим Кодексом та іншими законами.

Згідно з п. 7 ст. 179 Господарського кодексу України господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених ГК, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

В п. 3 ст. 359 Господарського кодексу України визначено, що спеціальні вимоги до укладення угод щодо цінних паперів встановлюються законом.

Частина 2 ст.195 Цивільного кодексу України визначає, що види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом.

Разом з тим, ст. 639 Цивільного кодексу України зазначає, що договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася. Якщо сторони домовились укласти у письмовій формі договір, щодо якого законом не встановлена письмова форма, такий договір є укладеним з моменту його підписання сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, щодо якого законом не вимагається нотаріальне посвідчення, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

У відповідності до п. 4. ст. 656 Цивільного кодексу України, до договору купівлі-продажу на біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті.

З аналізу вказаних вище нормативних актів можна зробити висновок, що ними не встановлюється спеціальної форми для договорів купівлі-продажу цінних паперів (в т.ч. і акцій). А отже, до договорів купівлі-продажу акцій може застосовуватись будь-яка форма (усна, проста письмова, письмова форма з нотаріальним посвідченням договору), оскільки на сьогодні відсутній спеціальний закон щодо обігу цінних паперів, який би визначав форму таких угод.

Враховуючи вимога законодавства про реєстрацію права власності на іменні цінні папери, рекомендуємо укладати договори купівлі-продажу акцій у простій письмовій формі.

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Контакы вул. Немировича-Данченка, 14/13
Київ, Україна 01133
тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77
E-mail: general@arsenal-lf.com.ua


© Юридична компанія «Арсенал», 1996-2020
Розроблено у «White Studio»