Арсенал Ваших можливостей! Українською in English

тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
В якому порядку кредитор може розпочати провадження справи про банкрутство боржника з метою задоволення своїх вимог?

Це питання врегульовує Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (надалі - Закон).

Згідно ч.1 ст. 6 Закону справи про банкрутство підвідомчі господарським судам і розглядаються ними за місцезнаходженням боржника.

Згідно ч. 2 ст. 6 Закону кредитор має право звернутися до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство.

Господарський суд порушує справу про банкрутство боржника за умов, коли:

• безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати;

• такі вимоги не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Стаття 7 Закону встановлює наступні вимоги до заяви кредитора про порушення справи про банкрутство. Заява подається у письмовій формі і повинна містити наступні реквізити:

• найменування господарського суду, до якого подається заява;

• найменування (прізвище, ім'я та по батькові) боржника, його поштову адресу;

• найменування кредитора, його поштову адресу, якщо кредитором є юридична особа, якщо кредитор - фізична особа, в заяві зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, а також місце його проживання;

• номер (код), що ідентифікує кредитора як платника податків і зборів (обов'язкових платежів);

• виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання;

• перелік документів, що додаються до заяви.

Крім зазначених вище відомостей, заява кредитора повинна містити відомості про:

• розмір вимог кредитора до боржника з зазначенням розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті;

• виклад обставин, що підтверджують наявність зобов'язання боржника перед кредитором, з якого виникла вимога, а також строк його виконання;

• докази того, що сума підтверджених вимог перевищує суму в триста мінімальних розмірів заробітної плати, якщо інше не передбачено цим Законом;

• докази обґрунтованості вимог кредитора;

• інші обставини, на яких ґрунтується заява кредитора.

До заяви кредитора повинні бути додані наступні документи:

• рішення суду, господарського суду, які розглядали вимоги кредитора до боржника;

• копія неоплаченого розрахункового документа, за яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника, з підтвердженням банківською установою боржника про прийняття цього документа до виконання із зазначенням дати прийняття, виконавчі документи (виконавчий лист, виконавчий напис нотаріуса тощо) чи інші документи, які підтверджують визнання боржником вимог кредиторів;

• докази того, що вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимоги, забезпеченої заставою у разі, якщо єдина підтверджена вимога кредитора, який подає заяву, забезпечена активами боржника.

Кредитор зобов'язаний при поданні заяви про порушення справи про банкрутство надіслати боржнику копії заяви та доданих до неї документів.

Якщо на момент подання заяви про порушення справи про банкрутство в суд вже надійшли одна або кілька заяв про порушення справи про банкрутство одного боржника, суд розглядає всі заяви, включаючи заяву кредитора або боржника, подану останньою.

Із заяв про порушення справи про банкрутство справляється державне мито відповідно до закону.

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Контакы вул. Немировича-Данченка, 14/13
Київ, Україна 01133
тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77
E-mail: general@arsenal-lf.com.ua


© Юридична компанія «Арсенал», 1996-2020
Розроблено у «White Studio»