Арсенал Ваших можливостей! Українською in English

тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
В якому порядку створюється та функціонує постійне представництво нерезидента в Україні?

1. Правова природа постійного представництва нерезидента в Україні

Законодавством України передбачене право іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження за межами України і здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на українській території, на відкриття своїх представництв.

Відповідно до п. 1.17. ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" постійне представництво нерезидента в Україні (надалі - Представництво) - це постійне місце діяльності, через яке цілком або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України. До постійних представництв, зокрема, відносяться: місце керування, філія, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта, нафтова або газова свердловина, кар'єр або інше місце розшуку або видобутку корисних копалин.

Представництво не є юридичною особою і діє від імені і за дорученням іноземного суб'єкта господарської діяльності. Чинне законодавство України не вимагає затверджувати будь-яке спеціальне Положення про представництво. Відповідно до статті 31 ЦК УРСР представництво здійснює свою діяльність на підставі доручення, виданого іноземною юридичною особою на ім'я керівника представництва.

Через Представництва іноземні суб'єкти господарської діяльності в Україні можуть здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, передбачені ст. 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

2. Створення Представництва

Для створення Представництва уповноважений орган іноземної юридичної особи:

o приймає рішення про створення представництва й оформлює його способом, передбаченим статутом або законодавством країни даної юридичної особи;

o призначає керівника представництва;

o видає призначеному керівникові доручення.

 

3. Реєстрація Представництва

Відповідно до п. 2.5. ст. 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Представництво до початку господарської діяльності повинно бути зареєстроване як платник податку на прибуток і зобов'язано встати на облік у податковому органі по своєму місцезнаходженню в порядку, встановленому Положенням "Про порядок реєстрації й обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податків на прибуток", затвердженого наказом ДПА України від 17 серпня 1997 р. № 293.

Реєстрація Представництва як платника податку на прибуток здійснюється на підставі таких документів:

o заяви про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за установленою формою;

o виписки з торговельного (банківського) реєстру країни по місцезнаходженню офіційно зареєстрованого головного органу керування (контори) нерезидента;

o довідки від банківської установи, у якій офіційно відкрито рахунок нерезидента;

o доручення на право здійснення представницьких функцій в Україні, оформленого відповідно до законів країни, де офіційно зареєстрована контора нерезидента.

 

Зазначені документи, крім заяви, повинні бути нотаріально засвідчені по місцю їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, що представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачене інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, що завіряється печаткою офіційного перекладача.

Наслідком реєстрації представництва як платника податку на прибуток є внесення представництва до реєстру постійних представництв, присвоєння представництву реєстраційного номера і видача посвідчення про реєстрацію постійного представництва як платника податку на прибуток.Необхідно вказати, що здійснення господарської діяльності до одержання свідоцтва про реєстрацію платника податку на прибуток кваліфікується за ст. 212 Кримінального Кодексу України як ухилення від оподатковування і передбачає кримінальну відповідальність.

З огляду на те, що представництво не є юридичною особою, реєстрація як платника ПДВ не є для нього обов'язковою. Проте на практиці ДПА допускає добровільну реєстрацію представництв як платників ПДВ.

Реєстрація представництва в органах статистики і присвоєння йому ідентифікаційного коду можлива лише після проходження державної реєстрації в органах ДПА. Внесення представництва в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій в Україні відбувається в порядку, встановленому Положенням "Про Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 118.

Відповідно до п. 22.20. ст. 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" реєстрація представництва в Мінекономіки не є обов'язковою. Проте разом з тим діє, ст. 5 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", в якій передбачена така реєстрація. Відповідно Мінекономіки продовжує реєстрацію представництв. Тому питання проходження або не проходження такої реєстрації вирішується безпосередньо представництвом, виходячи з фінансових питань - вартість реєстрації 2500 $, і необхідності доведення Мінекономіки, а можливо й іншим органам, необов'язковості такої реєстрації.

Відповідно до п. 4.2. Інструкції "Про порядок відкриття і використання рахунків у національній і іноземній валюті", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 № 527, в українському банку Представництвам відкривається банківський рахунок типу "П".

Необхідно також підкреслити, що для іноземних представництв можливе відкриття в банках рахунків типу "Н".

Однак такий тип рахунка не може бути відкритий для постійного представництва нерезидента в Україні і відкривається винятково для представництв, що не займаються підприємницькою діяльністю на території України і представництвам іноземних банків.

Представництво має право на використання печатки. Дозвіл на виготовлення печатки надається у порядку і відповідно до Інструкції "Про порядок видачі міністерствам і іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням і громадянам дозволів на право відкриття і функціонування

штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів", затвердженої Наказом МВС України від 11.01.99 № 17.

Необхідно підкреслити, що для одержання дозволу на виготовлення печатки, посилання на це повинно міститись в дорученні від особи-нерезидента, що створює представництво. У випадку, коли представництво планує використовувати роботу іноземних громадян, у тому числі і керівника, йому необхідно одержати дозвіл відповідно порядкові оформлення іноземцям і особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні.

Згідно чинного законодавства представництво повинне встати на облік:

o у Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

o у Фонді соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності;

o у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

Реєстрація як платника збору по пенсійному фонді для представництва є необов'язкової, хоча і можливої.

4. Звітність представництва

Відповідно до чинного законодавства України, представництво є платником податків і інших обов'язкових платежів. Відповідно, представництво зобов'язане подавати в органи ДПА, соціальні фонди й органи статистики України звітність у встановленому законом порядку.

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Контакы вул. Немировича-Данченка, 14/13
Київ, Україна 01133
тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77
E-mail: general@arsenal-lf.com.ua


© Юридична компанія «Арсенал», 1996-2020
Розроблено у «White Studio»