Арсенал Ваших можливостей! Українською in English

тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
В якому порядку здійснюється державна реєстрація договорів (контрактів)про спільну інвестиційну діяльність без створення юридичної особи?

Згідно ч. 3 ст. 24 Закону України “Про режим іноземного інвестування” договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність без створення юридичної особи (надалі – Контракти) підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок реєстрації Контрактів встановлюється Положенням про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (надалі - Положення), затвердженим Постановою КМУ від 30.01.97. № 112.

Положення визначає порядок подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора.

Державній реєстрації підлягають Контракти про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, не пов'язаної із створенням юридичної особи, укладені відповідно до законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України за участю іноземного інвестора.

Державну реєстрацію Контрактів здійснює Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, а також уповноважені ним органи.

Згідно п. 5 Положення, для державної реєстрації Контракту суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України - сторона Контракту, якій доручено ведення спільних справ учасників, або уповноважена ним особа подають такі документи:

 • лист звернення про державну реєстрацію Контракту;
 • інформаційну картку Контракту за формою, що встановлює Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції;
 • Контракт (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку;
 • засвідчені копії установчих документів суб'єкта (суб'єктів) зовнішньоекономічної діяльності України та свідоцтва про його державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;
 • документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;
 • ліцензію, якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом);
 • документ про оплату послуг за державну реєстрацію Контракту.

Оригінали Контракту повертаються після розгляду матеріалів суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про державну реєстрацію.

У разі обґрунтованої потреби органи державної реєстрації можуть вимагати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати Контракт, а також відповідності його законодавству.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у документах, поданих для державної реєстрації Контракту, несе суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України.

Орган державної реєстрації розглядає документи, подані згідно з п. 5 Положення, протягом 20 календарних днів, починаючи з дати фіксації у журналі обліку державної реєстрації Контрактів. За результатами розгляду орган державної реєстрації приймає рішення про реєстрацію Контракту або про відмову у ній (п. 7 Положення).

У державній реєстрації Контракту може бути відмовлено у таких випадках:

 • умови Контракту не відповідають законодавству України;
 • до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист - звернення про реєстрацію Контракту, застосовано санкції згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
 • існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із законодавством України.

Відмова у державній реєстрації Контракту повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена у судовому порядку (п. 9 Положення).Підтвердженням державної реєстрації Контракту є:

 • картка державної реєстрації Контракту, складена за формою і заповнена згідно з порядком, встановленим Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції;
 • спеціальна відмітка про державну реєстрацію на Контракті.

Один примірник картки державної реєстрації Контракту та копія Контракту залишаються в органі державної реєстрації.

Картка державної реєстрації Контракту видається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України у трьох примірниках. Перший примірник вказаної картки суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності подає до митних органів для митного оформлення відповідного майна, другий - до державної податкової інспекції за місцезнаходженням українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, третій - залишається у суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України (п. 8 Положення).

 

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Контакы вул. Немировича-Данченка, 14/13
Київ, Україна 01133
тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77
E-mail: general@arsenal-lf.com.ua


© Юридична компанія «Арсенал», 1996-2020
Розроблено у «White Studio»