Арсенал Ваших можливостей! Українською in English

тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Який порядок отримання ліцензії на право імпорту в Україну алкогольної продукції?

Відповідно до статті 15 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (надалі – Закон) імпорт алкогольних напоїв може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензії.

Згідно із абз. 2 ч. 2 ст. 15 Закону станом на 22.05.03. річна плата за ліцензію на право імпорту алкогольних напоїв становить 250 000 гривень.

Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону ліцензія на право імпорту алкогольних напоїв видається терміном на 5 років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, плата за неї справляється щорічно і зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.

Згідно із Законом ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, до якої (заяви) додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт підприємницької діяльності має намір одержати ліцензію (імпорт алкогольної продукції).

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.

Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

Відповідно до п. 2.3 „Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, затвердженого Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 14.02.02. № 42 (далі - Порядок) заява про одержання ліцензії та документи для оформлення ліцензій (далі - документи) подаються Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом.

Заява про одержання ліцензії та додані до неї документи приймаються особисто фахівцями управління нетарифного регулювання та контрактного обліку у спеціально визначеному приміщенні в установлений час згідно з описом документів, що додаються до заяви про одержання ліцензії згідно із зразком, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.

Відповідно до п. 2.9 Порядку оформлення та видача ліцензій здійснюються на підставі поданої заявником копії платіжного доручення (з відміткою банку про сплату) про перерахування до Державного бюджету України річної плати за ліцензію та довідки відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до Державного бюджету України.

Згідно з п. 2.11 Порядку видача ліцензії здійснюється за наявності належним чином оформленого доручення на її одержання та документа, що засвідчує особу.

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Контакы вул. Немировича-Данченка, 14/13
Київ, Україна 01133
тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77
E-mail: general@arsenal-lf.com.ua


© Юридична компанія «Арсенал», 1996-2020
Розроблено у «White Studio»