Арсенал Ваших можливостей! Українською in English

тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Який порядок створення філій підприємств?

Процедура повідомлення про створення філії складається з наступних стадій.

1. Повідомлення органу державної реєстрації за місцем реєстрації підприємства про відкриття філії в порядку, встановленому п 18. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 740 від 25.05.98 (надалі - Положення про реєстрацію). Орган державної реєстрації в 10-денний строк повідомляє про створення філії органи ДПА та Державної статистики.

2. Оформлення документів за місцем знаходження філії.

Для цього необхідно:

1. погодити питання місцезнаходження філії із відповідним виконкомом місцевої ради;

2. подати відомості про філію до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в порядку, встановленому Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженому Постановою КМУ № 118 від 22.01.96;

3. поставити філію на облік в органах, що здійснюють контроль за сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів:

1. у двадцятиденний термін з дати отримання довідки ЕДРПОУ необхідно звернутися до органів Державної податкової служби для постановлення філії на облік. Постановлення на облік здійснюється в порядку, встановленому Інструкцією про порядок обліку платників податків, затвердженою Наказом Державної податкової адміністрації України № 80 від 19.02.98. ДПА проставляє на оригіналі Положення про філію штамп податкового органу та видає філії довідку за формою №4-ОПП;

2. реєстрація філії в органах Пенсійного фонду проводиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженої Постановою правління Пенсійного фонду України № 16-6 від 19.10.01. Після реєстрації в органах Пенсійного фонду філії видається довідка для відкриття рахунку в банку;

3. реєстрація філії в органах Фонду соціального страхування здійснюється відповідно до Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України, затвердженої Постановою правління Фонду соціального страхування України № 44 від 28.11.94;

4. реєстрація в органах Державної служби зайнятості здійснюється відповідно до Наказу Державного центру зайнятості Міністерства праці України про затвердження форми відомості про реєстрацію платників збору, повідомлення платнику збору і розрахункової відомості по нарахуванню і перерахуванню збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття № 78 від 11.08.97;

5. реєстрація у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань здійснюється в порядку, встановленому Інструкцією про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженою постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України № 12 від 20.04.01;

4. отримати дозвіл на виготовлення печатки та штампів. Дозвіл отримається в порядку, встановленому Інструкцією про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, затвердженою Наказом МВС України № 17 від 11.01.99;

5. відкрити рахунок філії у банку в порядку, встановленому Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 527 від 18.12.98.

Про нас Структура Наша наукова діяльність Гостьова книга Контакти Мапа сайту
Контакы вул. Немировича-Данченка, 14/13
Київ, Україна 01133
тел./факс: + (38 044) 285 07 77
+ (38 044) 285 08 77
E-mail: general@arsenal-lf.com.ua


© Юридична компанія «Арсенал», 1996-2020
Розроблено у «White Studio»